Visa ord av buddhisten Thich Nhat Hanh

"People say walking on 
water is a miracle, but to me
walking peacefully on earth is the real miracle."
 
(Thich Nhat Hanh, buddhistmunk)

.

“It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends on his not understanding it.” (Upton Sinclair)

.

“If all the insects were to disappear from the earth, within 50 years all life on earth would end. If all human beings disappeared from the earth, within 50 years all forms of life would flourish.” (Biologist Jonas Salk)

Civilisationens barbari

"Förändringarna till det bättre är dock obetydliga morgonpustar mot det solida faktum, att den största sektorn (enlig uppgift lika stor som de övriga tillsammans) av all avancerad forskning går ut på att få fram förstörelsevapen. Är aldrig så respektabla forskare som låter sig avlönas, dvs. mutas, att medverka till dylikt, ett dyft bättre än de barbariska plågoandarna i Auschwitz, i Gulagarkipelagen? Kan vilken illgärning som helst ursäktas med att den utförs av högavlönad, vitkragad, respektabel expertis, eller av hederliga, fackligt medvetna arbetare?
   Behöver vi få fler bevis för den moderna civilisatonens nihilism och barbari, och behov av omprövning, när sådant sker med det "friska trädet", med dem som räknas till den högsta andliga eliten, de Nobelpriskrönta Forskarna?"
(Richard Matz i boken "Ekosofi - helhetssyn på ekologisk grund", Jord-eco förlag 1983)
 
 
Min kommentar: Detta var på åttitalet. Det är bättre idag. Kritiken är dock relevant även idag. T.ex. är Sverige en av världens största vapenexportörer. 2013 sålde Sverige förvarsmateriel för 11,9 miljarder kronor. 2013 var USA:s militärbudget 600,4 miljarder dollar. Hälften av USA:s skattepengar går till militären. Det måste också sägas att jag inte tror på Förintelsen av judarna under andra världskriget (det är en myt, mer om detta i ett senare inlägg), så jämförelsen mellan tillverkningen av förstörelsevapen och Auschwitz är haltande. Jag skulle snarare säga att tillverkningen av massförstörelsevapen är mycket värre än det nazisterna gjorde mot judarna (enbart förföljelse utan Förintelse). Men detta brott får tyvärr ingen Nürnbergrättegång, för förövarna är nämligen ofta sionister, såsom de flesta amerikaner. Brottet med tillverkningen av förstörelsevapen (jag tänker då särskilt på sådana som tillverkar massförstörelsevapen, kärnvapen o.d.) är inte bara att de hotar planetens överlevnad, och kan inleda oerhört förödande krig, utan kanske främst i att pengarna går till sånt istället för att värna om den trasiga naturen och föda de nästan en miljard hungrande på vår planet. Och att pengarna går till en industri som hjälper Amerika att befästa sitt världsherravälde, och köra över alla som går i deras väg.

.

"..we shall continue to have a worsening ecological crisis until we reject the Christian axiom that nature has no reason for existence save to serve man." (idehistorikern Lynn White i boken "Machina ex deo, s. 93)

.

Av djur är du kommen, till djur skall du åter blifva.

Klokt sagt av anarkisten Edward Abbey

"Growth for the sake of growth is the ideology of the cancer cell."
 
(Edvard Abbey)

Michael Snyder om amerikanernas stulna levnadsstandard

"We have been taking more than 100 million dollars of future consumption and bringing it into the present every single hour of every single day during the Obama administration.  That is why I am constantly referring to our “debt-fueled standard of living. We do not deserve to live the way that we do, but since we are able to steal from our children and our grandchildren we are able to enjoy a standard of living that most people in the world can only dream about.

Of course we are literally destroying the future of America in the process, but very few people seem to care about that these days.

Without all of this debt, we would be in a very deep economic depression right now."

 
(Michael Snyder, från detta viktiga inlägg)

.

Det bästa i livet sker i misstag.

Något om att spara njutningen

Om man sparar njutningen, så att man bara njuter lite varje dag, räcker njutningen livet ut.

Thomas Homer-Dixon om civilisationens kollaps

"Ju längre folk upprätthåller ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt system i sin tillväxtsfas, desto skarpare, hårdare och mer destruktivt kommer dess slutliga sammanbrott att bli."
(Thomas Homer-Dixon)

USAs skuld- och derivatbubbla

"During the Great Depression, the U.S. government had debt, but it was not threatening to collapse the entire global economy.  Today the U.S. government has piled up the biggest mountain of debt in the history of the world.

 

During the Great Depression, derivatives were not even an issue.  Today, we have created a derivatives bubble that is now well beyond a quadrillion dollars.

 

Just think about that.

 

Over 1,000,000,000,000,000 dollars.

 

Counting at one dollar per second, it would take 32 million years to count to one quadrillion.

 

In fact, renowned investor Warren Buffett has warned that derivatives are “financial weapons of mass destruction” that could bring down the entire world economic system.

 

And he is right.

 

When derivatives collapse, there is not enough money in the world to fix the mess that will be created.  All of the governments in the world working together would not be able to print money fast enough to even make a dent in the colossal wave of red ink that would be created.

 

The truth is that the U.S. economy (and the world economy for that matter) is teetering on top of a giant pyramid of debt and paper that is on the verge of coming down like a house of cards."

 

 

(Michael Snyder 2010, i detta inlägg)

 

Se även:

Peter Schiff Warns: The whole economy has imploded...collapse is coming."


Den kommande finanskrisen

"So will a massive stock market crash happen this year?  You never know. The truth is that our financial system is even more vulnerable than it was back in 2008, and financial experts such as Doug Short, Peter Schiff, Robert Wiedemer and Harry Dent are all warning that the next crash is rapidly approaching.  We are living in the greatest debt bubble in the history of the world and Wall Street has been transformed into a giant casino that is based on a massive web of debt, risk and leverage.  When that web breaks we are going to see a stock market crash that is going to make 2008 look like a Sunday picnic. "
 
(Michael Snyder 2012)
 
(Jag själv går och hoppas på en rejäl finanskris, det skulle vara en lättnad för klimatet, för naturen och våra barnbarn)

.

"Alas, our technology has marched ahead of our spiritual and social evolution, making us, frankly, a dangerous people."
(Steven M. Greer)
 
 

.

"The oil seesaw is now in motion, high prices (broke economies) followed by low prices (broke energy sector) will eventually lead to signs at the gas stations “NO GAS” or alternatively “NO MONEY” in the pockets of unemployed RNA. Just sort of crept-up on our perceptive leaders who now scramble to squeeze oil from rocks and make sure the Middle East jugular doesn’t get cut. That’s the way exponential growth is, it’s the last doubling that catches you by surprise."
 
(James i detta inlägg på bloggen Megacancer)

.

"The current boom in fracking natural gas and the extraction of petroleum products from tar sands weren’t anticipated in the 1970s, but the expansion of new technologies to exploit resources pushes back the collapse “one to two decades” but “when it occurs the speed of decline is even greater.”"
 
(Peter Dolack, citerande Graham Turner på följande blogginlägg)
 
“A challenging lesson from the [Limits to Growth] scenarios is that global environmental issues are typically intertwined and should not be treated as isolated problems. Another lesson is the importance of taking pre-emptive action well ahead of problems becoming entrenched. Regrettably, the alignment of data trends with the [Limits to Growth] dynamics indicates that the early stages of collapse could occur within a decade, or might even be underway. This suggests, from a rational risk-based perspective, that we have squandered the past decades, and that preparing for a collapsing global system could be even more important than trying to avoid collapse.”
 
(Graham Turner, citerad i samma inlägg som ovanstående)
 
" As long as we have an economic system that allows private capital to accumulate without limit on a finite planet, and externalize the costs, in a system that requires endless growth, there is no real prospect of making the drastic changes necessary to head off a very painful future."
 
(Peter Dolack, i samma inlägg)

"We have been living like gods"

"We have been living like gods. Our task now is to learn how to live like humans. Our descent will not be easy."
(Randy Udall, 2013)

.

"“Can the very markets that have led us to the brink of the abyss now provide our parachute? McKibben points out that under this system, those with the money have all the power. Then why are we trying to reform this system? Why are we not transforming it?” “… if you focus solely on eliminating fossil fuels without changing the underlying system, then very bad things will take their place because it is the system itself that is unsustainable. It is a system designed to transform ‘natural capital’ and human labor into gargantuan profits for an elite few: the so-called ‘1%.’ Whether it’s driven by fossil fuels or biofuels or even massive solar and wind installations, the system will continue to devour ecosystems, displace forest-based communities, Indigenous Peoples and subsistence farmers from their lands, crush labor unions and generally make life hell for the vast majority of the world’s peoples. That is what it does."
 
(Anne Petermann)

Klokt sagt av min dubbelgångare Markus Beijar Mellin

"datoranvändande borde utav miljöskäl tillåtas enbart genier vars mentalenergier överstiger energi förbrukningen..."
 
(Markus Beijar Mellin, min dubbelgångare i Stockholm, nästan jämnårig, som liknar på mig och t.o.m. har samma psykiatriska diagnos som mig)

.

"In a recent issue of The New Yorker, the melancholy Jonathan Franzen argued that, since earth now "resembles a patient whose terminal cancer we can choose to treat either with disfiguring aggression or with palliation and sympathy," we should stop trying to avoid the inevitable and spend our money on new nature preserves, where birds can go extinct a little more slowly." (John H. Richardson)

Tidigare inlägg
RSS 2.0