Bra sagt om frihet

"You only have freedom if you are rich, or you are poor enough that you don´t care."
 
(En kvinna i filmen "Back to the Garden" 1988, se trailern)

Luffaren Ölands lustiga ord

"Dä' ä' som jag alltid har sagt, att sen den fattige blir rik så blir han satan lik." (Luffaren Öland i Birger Magnussons bok "Trådarbetande luffare", Atremi 2006. som är en dokumentation över en skara luffare under första hälften av nittonhundratalet)


Drömmen om den förlorade guldåldern

"In my first book, Memories and Visions of Paradise (Tarcher, 1989; Quest, 1995), I even hypothesized that the universal myth of a lost Golden Age might represent humanity’s collective memory of the time before plows, kings, and armies."

 

(Richard Heinberg  i artikeln “Green Anarchism and Oil depletion: how close is the collapse?” I tidskriften “Fifth Estate”, Summer 2004)


Vackert sagt av min bror Björn

"Det finns liv i en ensam fråga
vänd inte ryggen till, den blir dig en plåga.
För när du har satt dig på ditt svar,
står alltid frågan fortfarande kvar."
 
(Så sjunger min bror Björn Larsen i skivan "Fastetider")

Kloka ord av min bror Björn Larsen

"När du får en fisk i ditt gamla nät,
glöm inte bort hur mycket fisken vet.
Hur kall och likgiltig än din blick,
får du aldrig veta vem som hemligheten fick."
 
(Björn Larsen. Ur skivan "Fastetider" av Björn & Benji)

Civilisationens barbari

"Förändringarna till det bättre är dock obetydliga morgonpustar mot det solida faktum, att den största sektorn (enlig uppgift lika stor som de övriga tillsammans) av all avancerad forskning går ut på att få fram förstörelsevapen. Är aldrig så respektabla forskare som låter sig avlönas, dvs. mutas, att medverka till dylikt, ett dyft bättre än de barbariska plågoandarna i Auschwitz, i Gulagarkipelagen? Kan vilken illgärning som helst ursäktas med att den utförs av högavlönad, vitkragad, respektabel expertis, eller av hederliga, fackligt medvetna arbetare?
   Behöver vi få fler bevis för den moderna civilisatonens nihilism och barbari, och behov av omprövning, när sådant sker med det "friska trädet", med dem som räknas till den högsta andliga eliten, de Nobelpriskrönta Forskarna?"
(Richard Matz i boken "Ekosofi - helhetssyn på ekologisk grund", Jord-eco förlag 1983)
 
 
Min kommentar: Detta var på åttitalet. Det är bättre idag. Kritiken är dock relevant även idag. T.ex. är Sverige en av världens största vapenexportörer. 2013 sålde Sverige förvarsmateriel för 11,9 miljarder kronor. 2013 var USA:s militärbudget 600,4 miljarder dollar. Hälften av USA:s skattepengar går till militären. Det måste också sägas att jag inte tror på Förintelsen av judarna under andra världskriget (det är en myt, mer om detta i ett senare inlägg), så jämförelsen mellan tillverkningen av förstörelsevapen och Auschwitz är haltande. Jag skulle snarare säga att tillverkningen av massförstörelsevapen är mycket värre än det nazisterna gjorde mot judarna (enbart förföljelse utan Förintelse). Men detta brott får tyvärr ingen Nürnbergrättegång, för förövarna är nämligen ofta sionister, såsom de flesta amerikaner. Brottet med tillverkningen av förstörelsevapen (jag tänker då särskilt på sådana som tillverkar massförstörelsevapen, kärnvapen o.d.) är inte bara att de hotar planetens överlevnad, och kan inleda oerhört förödande krig, utan kanske främst i att pengarna går till sånt istället för att värna om den trasiga naturen och föda de nästan en miljard hungrande på vår planet. Och att pengarna går till en industri som hjälper Amerika att befästa sitt världsherravälde, och köra över alla som går i deras väg.

.

"..we shall continue to have a worsening ecological crisis until we reject the Christian axiom that nature has no reason for existence save to serve man." (idehistorikern Lynn White i boken "Machina ex deo, s. 93)

.

Av djur är du kommen, till djur skall du åter blifva.

Michael Snyder om amerikanernas stulna levnadsstandard

"We have been taking more than 100 million dollars of future consumption and bringing it into the present every single hour of every single day during the Obama administration.  That is why I am constantly referring to our “debt-fueled standard of living. We do not deserve to live the way that we do, but since we are able to steal from our children and our grandchildren we are able to enjoy a standard of living that most people in the world can only dream about.

Of course we are literally destroying the future of America in the process, but very few people seem to care about that these days.

Without all of this debt, we would be in a very deep economic depression right now."

 
(Michael Snyder, från detta viktiga inlägg)

.

Det bästa i livet sker i misstag.

Något om att spara njutningen

Om man sparar njutningen, så att man bara njuter lite varje dag, räcker njutningen livet ut.

Den kommande finanskrisen

"So will a massive stock market crash happen this year?  You never know. The truth is that our financial system is even more vulnerable than it was back in 2008, and financial experts such as Doug Short, Peter Schiff, Robert Wiedemer and Harry Dent are all warning that the next crash is rapidly approaching.  We are living in the greatest debt bubble in the history of the world and Wall Street has been transformed into a giant casino that is based on a massive web of debt, risk and leverage.  When that web breaks we are going to see a stock market crash that is going to make 2008 look like a Sunday picnic. "
 
(Michael Snyder 2012)
 
(Jag själv går och hoppas på en rejäl finanskris, det skulle vara en lättnad för klimatet, för naturen och våra barnbarn)

.

"Alas, our technology has marched ahead of our spiritual and social evolution, making us, frankly, a dangerous people."
(Steven M. Greer)
 
 

.

"The oil seesaw is now in motion, high prices (broke economies) followed by low prices (broke energy sector) will eventually lead to signs at the gas stations “NO GAS” or alternatively “NO MONEY” in the pockets of unemployed RNA. Just sort of crept-up on our perceptive leaders who now scramble to squeeze oil from rocks and make sure the Middle East jugular doesn’t get cut. That’s the way exponential growth is, it’s the last doubling that catches you by surprise."
 
(James i detta inlägg på bloggen Megacancer)

.

"The current boom in fracking natural gas and the extraction of petroleum products from tar sands weren’t anticipated in the 1970s, but the expansion of new technologies to exploit resources pushes back the collapse “one to two decades” but “when it occurs the speed of decline is even greater.”"
 
(Peter Dolack, citerande Graham Turner på följande blogginlägg)
 
“A challenging lesson from the [Limits to Growth] scenarios is that global environmental issues are typically intertwined and should not be treated as isolated problems. Another lesson is the importance of taking pre-emptive action well ahead of problems becoming entrenched. Regrettably, the alignment of data trends with the [Limits to Growth] dynamics indicates that the early stages of collapse could occur within a decade, or might even be underway. This suggests, from a rational risk-based perspective, that we have squandered the past decades, and that preparing for a collapsing global system could be even more important than trying to avoid collapse.”
 
(Graham Turner, citerad i samma inlägg som ovanstående)
 
" As long as we have an economic system that allows private capital to accumulate without limit on a finite planet, and externalize the costs, in a system that requires endless growth, there is no real prospect of making the drastic changes necessary to head off a very painful future."
 
(Peter Dolack, i samma inlägg)

Klokt sagt av min dubbelgångare Marcus Beijar Mellin

"datoranvändande borde utav miljöskäl tillåtas enbart genier vars mentalenergier överstiger energi förbrukningen..."
 
(Marcus Beijar Mellin, min dubbelgångare i Stockholm, nästan jämnårig, som liknar på mig och t.o.m. har samma psykiatriska diagnos som mig. Citatet är från en av hans gamla bloggar)

Några allvarliga citat

"Economic growth is the biggest destroyer of the ecology. Those people who think you can have a growing economy and a healthy environment are wrong. If we don't reduce our numbers, nature will do it for us ... Everything is worse and we’re still doing the same things. Because ecosystems are so resilient, they don’t exact immediate punishment on the stupid."
(Neil Dawe, Canadian Wildlife Service biologist)
 
"closely reflecting the reality of the world today ... we find that collapse is difficult to avoid"
(Safa Motesharrei, University of Maryland researcher)
 
""Although the study is largely theoretical, a number of other more empirically-focused studies — by KPMG and the UK Government Office of Science for instance — have warned that the convergence of food, water and energy crises could create a 'perfect storm' within about fifteen years. But these 'business as usual' forecasts could be very conservative."
(Nafeez Ahmed in The Guardian)
 
citaten från denna artikel

Tre citat av Thom Hartmann

Jag har nyss läst en bok som är bland de bästa jag läst: "The last hours of ancient sunlight", av Thom Hartmann. Här är några citat: 
 
"It´s time for us to recognize other living things as our equals in their claim to life on this planet. They are our older brothers and sisters in the history of the Earth; they are inextricably connected with us and our life source."
 
"While tribal people would never evangelize (asking other tribes to become just like them), this is a cardinal characteristic of most city/states, and historically has been enforced by the threat (and action) of death, torture, wholesale extermination (as we saw during the Crusades, the Inquisition, and the Conquering of the American West, and now seein the enslavement of indigenous peoples of South America and Asia), or afterlife damnation."
 
"Those tribes which are Older Culture cooperator-based rather than Younger Culture hierarchical and dominator, are more likely to survive (even in the face of persecution) without the need to resort to force, violence, or threats of eternal damnation against those who disagree, or don´t go along."

Samarbete istället för tävling

"When European missionaries taught Australian Aborigine hunter/gatherers how to play "football" back in the early 1900s, the Aboriginal children played until both sides had equal scores: that was when the game was over, in their mind, and it boggled the British missionaries who taught them the game. The missionaries worked for over a year to convince the children that there should be winners and losers. The children lived in a matrilineal society that valued cooperation; the Englishmen came fron a patriarchal society  which valued domination."
 
(från den fantastiska boken "The last hours of ancient sunlight" av Thom Hartmann)

.

"Given that oil is a non-renewable resource, the faster we produce it today, and the morer aggressively we try to keep production high, the steeper the decline will be when it begins."
 
(Rauli Partanen/Harri Paloheimo/Heikki Waris i boken "The world after cheap oil")

Tidigare inlägg
RSS 2.0