Tillbaka till tiden då man inte skiljde mellan arbete och fritid

...“another dichotomy appears, the distinction between work and non-work, which for so many, many generations did not exist.”, skriver den anarkoprimitivistiske filosofen John Zerzan i “Twilight of the machines” (2008). Han syftar på de två miljoner år som vi levde ociviliserade som jägare-samlare. Då fanns det ingen uppdelning av arbetet såsom senare i civilisationen. Och arbetet var en lek! Människan ”arbetade” då såsom djuren ”arbetar”. Vem tänker att en humla arbetar då den surrar från blomma till blomma? Den gör det den är skapad att göra. Och att jaga och samla var det människan var skapad att göra under evolutionens gång. Vi är inte skapade till de arbeten som civilisationen ger oss i dag. Det är därför vi skiljer mellan arbete och fritid, och tycker arbetet är krävande och tungt, så att vi behöver ”fritid”. Men under två miljoner år var inte arbetet tungt för människan, paleo-antropologer har räknat ut att vi då använde ungefär fyra timmar varje dag till jakt och insamlande av mat. När man ”arbetar” bara fyra timmar om dagen, och därtill med sådant som har är direkt knutet till överlevnaden, känns det inte som arbete. Det för däremot tankarna till myten om Adam och Eva i Edens lustgård.   

   Jag kan inte undkomma en viss längtan efter det tillståndet, som människan har levt i under största delen av sin historia, och kan heller inte undkomma en viss undran över huruvida det vore möjligt att återvända därtill. Det som krävs, vore att vi lät våra åkrar växa till skogar igen, och släppte alla boskapsdjur så småningom fria i dessa nya skogar. Så skulle vi kunna leva på jakt, fiske, och insamlande av äpplen, päron, bär och annat som man kunde torka till vintern. Om vi kom tillbaka till det tillståndet, skulle jag ge upp min veganism, och vara med i jakten, det är säkert. Men ett sådant tillstånd skulle kräva en radikal minskning av befolkningsmängden, kanske ner till en miljard globalt. Detta är inte heller helt omöjligt att tänka sig, ifall civilisationen kollapsar, och miljarder människor dör av svält, samt ifall de överlevande begränsar kraftigt sitt barnafödande. Jag har personligen bestämt mig för att inte alstra barn, och uppmuntrar även andra därtill. 


RSS 2.0