Det fínns ingen utväg ur peak oil, annat än kollaps

Jag tror civilisationen har nått peak oil, oljetoppen. Vi har varit där redan i ett decennium när det gäller den konventionella oljan (den okonventionella oljan ökar ännu). Den billiga oljans tid är förbi. Energiutvinningen kan liknas vid att plocka frukter på ett träd. De lägst hängande frukterna representerar den billiga oljan som lätt gick att få upp ur oljefälten, den olja vars produktion man ständigt kunde öka. Frukterna högre upp representerar den mer svåråtkomliga oljan i de oljefält som redan "peakat", samt icke minst i den okonventionella oljan; djuphavsolja, skifferolja, oljesand, olja gjord av kol osv.
 
Mänskligheten har idag plockat alla de lägst hängande energifrukterna, och konsekvenserna av det blir för varje dag alltmer uppenbara, tänk bara på frackingboomen och oljesandsutvinningen i Kanada, båda otroligt dyra energisorter att utvinna. Vi kan inte heller producera oss ut ur denna kris genom tillverkning av förnyelsebar-energi-teknik. De förnyelsebara energisorterna är nämligen frukter som hänger långt uppe i energiträdet, och tekniken som producerar dem kräver mängder av fossilt bränsle för att tillverkas och distribueras. Vi tänker att vi tjänar framtida generationer genom att installera förnyelsebar energi, men vi tänker inte på att det de kostar, av pengar och fossilt bränsle, samt utsläppsrätter, det lånar, eller snarare stjäl vi, från våra efterkommande, eftersom vi redan använder långt mer fossila bränslen än vad som är hållbart och rättvist mot kommande generationer (vi har väl tänkt att mänskligheten ska finnas i alla fall hundra år framåt?). Vi har helt enkelt ingen buffert för tillverkning av förnyelsebar energi. Och så glömmer vi också att solpaneler och vindkraftverk har en begränsad livstid (30 år för sol respektive 20-25 år för vind), och måste bytas ut efterhand. Varifrån skall våra barnbarnsbarn ta den energibuffert som dom behöver för att producera och distribuera den nya förnyelsebar-energi-teknik som de behöver, då inte ens vi nu, i det rika väst, har en sådan, utan måste låna vår energi från kommande generationer? Vi använder ju nu upp det fossila bränsle som våra barnbarnsbarn behöver för att byta ut sina utslitna solpaneler och vindkraftverk till nya.
 
Det enda som kanske skulle rättfärdiga en storskalig tillverkning av solpaneler och vindkraftverk, vore om t.ex. bilindustrin nästan helt slutade tillverka bilar, och istället började tillverka förnyelsebar-energi-teknik. Och att många andra onödiga industrier, t.ex. godisindustrin, tog efter. Men detta skulle kanske eventuellt kollapsa ekonomin, om inte en mobilisering av krafterna likt den som infördes under andra världskriget, sattes in. Men faktumet att vi lånar pengar och fossil energi från framtida generationer, skulle kvarstå, vare sig vi producerar solpaneler eller bilar.
 
Den enda räddningen för våra efterkommande vore i så fall att vi, samtidigt som bilindustrin och flera andra industrier nästan bara tillverkade solpaneler och vindkraftverk, skulle lägga ner alla onödiga industrier som inte absolut skulle behövas för vår överlevnad, såsom krigs-, kärnkrafts-, palmolje-, tobaks-, alkohol-, te-, film-, bakelse-, choklad-, kaffe-, och nöjesindustrin. Så att vi skulle kunna spara fossilt bränsle och utsläppsrätter åt kommande generationer. Men detta skulle med all sannolikhet, om det implementerades globalt, kollapsa den globala ekonomin. Bara en heroisk insats av kontrollerad avveckling under lång tid, skulle hindra kollaps och kaos, och den tiden äger vi inte nu. (Dessutom skulle en så storskalig tillverkning av förnyelsebar energiteknik snabbt göra slut på de sällsynta jordartsmetallerna som behövs som råvaror, och som bara finns i en begränsad mängd)
 
Ser ni vilken rävsax vi befinner oss i? Det finns ingen utväg ur peak oil annat än kollaps. Det blir som att försöka lura entropilagen*. När oljeproduktionen börjar sjunka efter peak oil, kommer vi att ha ännu mindre resurser, pengar och energi än nu att bygga ut den förnyelsebara energins teknik med, och värre blir det. Vi tvingas använda bara mer och mer av våra efterkommandes resurser, helt tills vi själva är dessa efterkommande, som står där utan resurser, utan fossil energi att byta ut sin förnyelsebara energi-infrastruktur, som antagligen kommer att vara långt ifrån tillräcklig för att hindra en kollaps.
 
 
* entropilagen är naturlagen som säger att allt går från ordning till oordning, från liv till död, från energi till avfall.

Vad man borde börja avveckla av civilisationen. Och vilka "industrier" man borde uppmuntra.

Man borde börja med att avveckla krigs- och kärnkraftsindustrin. Och följande industrier borde man börja med att avveckla, efter krigsindustrin och kärnkraften, ungefär i prioriteringsordning, de värsta först (jag tycker alla dessa industrier är helt onödiga, ja de flesta rentav skadliga):

 

Flygindustrin, bilindustrin (allt utom eldrivna bussar), oljeindustrin (80 % bort), kolindustrin (80 % bort), naturgasindustrin (80 % bort), palmoljeindustrin, skogsindustrin (det mesta avvecklas, resten bara för ved), pappersindustrin (allt utom papper till vissa utvalda böcker och tidningsutskick), djurfabriksindustrin (särskilt pälsdjursnäringen), asfalteringsindustrin, byggindustrin (allt bort utom renovering), drogindustrin, tobaksindustrin, alkoholindustrin, prostitutions-industrin, gruvindustrin (allt utom metaller till vindkraft och solkraft), fyrverkeri-industrin, filmindustrin (allt utom småskaliga ”konstfilmer”), sportindustrin, turistindustrin, reklamindustrin, båtbyggar-industrin (allt utom segelbåtar, roddbåtar och kanoter), nöjesindustrin, robotindustrin, finans- och bankindustrin, penningtryckar-industrin, jaktindustrin, godisindustrin, kak- och bakelseindustrin, elektronikindustrin (allt utom komponenter till datorer, som mest ska fås genom återvinning), datorindustrin (allt utom remont av befintliga datorer), datorspelsindustrin, mobiltelefonindustrin, porrindustrin,  kaffeindustrin,  teindustrin,  leksaks-industrin, choklad-industrin, bomullsindustrin (80 % bort), "skolindustrin" (grundskolan som skolplikt tas bort, samt alla yrkesskolutbildningar som utbildar för skadliga och onödvändiga yrken, gymnasium och universiteten tillåts, särskilt discipliner som medicinvetenskap, klimatforskning, ekologi, humanekologi och konservationsbiologi), metallindustrin (allt utom vissa metaller till vindkraft och solkraft), veckotidningsindustrin, dagstidningsindustrin (det mesta bort) glassindustrin, sockerindustrin, spelautomatindustrin,  pub-, bar- och café-industrin (lokalerna behövs som bostäder för flyktingar), klädindustrin (det mesta bort, främst yllekläder uppmuntras), sminkindustrin, lottoindustrin, förlagsindustrin (det mesta bort)

 

(kommer ni på några fler bovar och onödigheter?)

 

De "industrier" som man borde uppmuntra vore, i prioriteringsordning: "trädplanteringsindustrin", sjukhusindustrin, läkemedelsindustrin (mest smärtstillande, ångestdämpande, sömnpiller o.d.), "välgörenhetsindustrin" (i icke-kolonialistisk anda, bl.a. bistånds-organisationer), tandläkarindustrin, äldreomsorgen, sovsäcksindustrin", "myggnätsindustrin", "ylleklädindustrin" "plantskoleindustrin" (särskilt frukt- och nöt träd), "permakultur-industrin", "trädgårdsindustrin, "tipi- och jurta-industrin", "tältmakar-industrin", "tält-kamin-industrin", cykelindustrin, återvinningsindustrin, "lopptorgsindustrin", "biblioteks-industrin", ”postindustrin”, "jordbruks-industrin" (ekologiskt jordbruk, utan djurfabriker),  "internetindustrin", fiskeindustrin (dock ett långt mildare, småskaligt fiske, 80 % bort), "stickningsindustrin" (mest ylle), vindkraftsindustrin  (i liten skala), solpanelsindustrin (i liten skala)....

 

Dessa är bland de industrier jag känner ännu tjänar Livet.

 

 


RSS 2.0