Trädets väsen

Trädet - vilket underligt väsen.
Så levande och vilt, så verkligt. 
Trädet är ett levande väsen. 
Kanske är det medvetet också, på något underligt sätt. 
Men det lever så långsamt,
långsammare än sniglar,
den är en förebild för oss i långsamhet och djup.
Jag tror trädet är en livsnjutare,
som lever i nuet. Långsamt och djupt, med djup verklighetsförankring.
Såga därför aldrig ner ett träd om du inte absolut måste.
Även det har lika mycket rätt att leva som du. 
Och den är en för fin varelse för att lättsinnigt sågas ner.

RSS 2.0