Öppet brev till miljöminister Karolina Skog om om bioavfallshanteringen i Stockholm

Bäste Karolina Skog
 
På sistone har jag upptäckt att höghuset där jag bor (i hyreslägenhet) på Karlaplan i Stockholm inte har någon särskild behållare för bioavfall i sin sopsortering. Allt bioavfall går till kontainern med blandavfall. Detta gör mig upprörd. Jag har sett behållare för bioavfall i Stockholm, men dom verkar vara kopplade till bostadsrätter, och är låsta. Jag har för mig att det är vanligare med bioavfallsbehållare hos bostadsrätter än hos hyresrätter. Stämmer detta? Men borde det inte vara självklart att alla hushåll har tillgång till särskilda bioavfallsbehållare? Annars går mycket potentiell mull till spillo. Detta är mycket trist, med tanke på hur odlingsjorden överallt i Sverige behöver kompostmull för att förbättras och bli näringsrik, den fungerar som gödsel. Och även med tanke på alla de dåliga jordarna i världen (som lidit av erosion och utarmning), särskilt i tredje världen, där varje liten näringsrik mullplätt är guld värd. Sverige skulle kunna ge kompostmull åt tredje världen, om landet inte behöver allt själv. Det är ett slöseri med resurser att inte ta vara på allt vårt kompostavfall, och låta den bli mull. Det är som att slänga pengar i toaletten, istället för att ge dem till de fattiga. Jag hoppas att bioavfallsbehållare skall bli obligatoriskt för alla hushåll, det borde lagstadgas (eller finns det redan sådana lagar?). Det är oförsvarligt att kasta bort blivande mull, när andra svälter på andra sidan av jorden.  
 
Vänliga hälsningar, Lars Larsen

Att bli en kompost

Jag är mycket fascinerad av komposter. Jag skulle vilja bli en levande kompost. Jag skulle önska att min mage var en kompost, att mitt bajs blev till jord igen. Nu vet jag inte vad det blir av det. Ja, vart tar vårt bajs vägen egentligen? Är det någon som vet? Vad som sker i civilisationens bakgata, eller källare, är det få som vet något om. 

RSS 2.0