Kristna böcker och texter som jag rekommenderar åt kyrkan att bilda sig i

Här är ett litet bibliotek och en litteraturlista på nätet för den kristna kyrkan, de kristna som besöker min blogg, sånt jag rekommenderar som kan fördjupa deras tro och leda dem vidare. Alla böcker är hämtade ur kristendomen, ur kyrkohistorien. Där bör de kristna börja. Vissa böcker kan man bara köpa, andra går att läsa gratis på nätet. Jag skriver ut när man kan läsa böckerna gratis på nätet (klicka på bokens namn, så kommer boken som du kan läsa på nätet, upp). Det är en fortsättning på min förra lista, som även innefattar en del av den.
 
 
Ekoteologi:
 
(säg inte att inte teologerna arbetar hårt! Här finns resurser!)
 
Matthew Fox: Original Blessing: A Primer in Creation Spirituality (1983)
 
Nils Tägt mfl.: David Petander - en svensk Franciskus. En bok om exemplets makt (1996)
 
Leonardo Boff: Ecology & Liberation: A New Paradigm (Ecology and Justice) (1995)
 
Leonardo Boff: Cry of the Earth, cry of the poor (1997)
 
Leonardo Boff: Toward an Eco-Spirituality (Church at the Crossroad) (2015)
 
Thomas Berry: The Great Work: Our way into the future (2000)
 
Thomas Berry: The Sacred Universe: Earth, Spirituality and Religion in the Twentieth century (2009)
 
Pelle Strindlund och Annika Spalde: Varje varelse ett Guds ord (2005)
 
Ched Myers: The fall (2005) Gratis att läsa
 
Ched Myers: Anarchoprimitivism and the bible  (2005) Gratis att läsa
 
Lars Larsen: Djurisk teologi. Paradisets återkomst (2010) Läs den gratis här.
 
Andy Lewis: Anarchists against civilization: Rewilding, the roots of christian faith. Gratis att läsa 
 
 
 
Ekoteologi i praktiken: Helig dårskap
 
Johannes Jörgensen: Den helige Franciskus av Assisi (2004) Kan läsas gratis på engelska här. 
 
Harald Olsen: Pilgrimer i öst. Eremiter och heliga dårar i den rysk-ortodoxa traditionen (2001)
 
Per-Arne Bodin: Skruden och nakenheten. Essäer om Ryssland (2009)
 
Per-Arne Bodin: Language, Canonization and Holy Foolishnes. Studies in Postsoviet Russian Culture and the Orthodox Tradition (= Stockholm Slavic Studies, 38). Stockholm, 2009, 322 sidor. Kan läsas gratis här.
 
Priscilla Hunt and Svitlana Kobets: Holy foolishness in Russia. New Perspectives (2011)
 
Varlaam Novakshonoff: God's Fools: The Lives of the Holy "Fools for Christ" (2017)   
 
Sergey A. Ivanov: Holy Fools in Byzantium and Beyond (Oxford Studies in Byzantium) (2006)                                                                                       
 
Holy Transfiguration Monastery: The Life of Saint Symeon of Emesa, the Fool for Christ (2014)      
 
Catherine Doherty: Urodivoi: Holy Fools (Madonna House Classics)  (Vol 5) (2001)         
 
Vladimir Tsurikov: Hieroschemamonk Feofil: Fool-for-Christ's-Sake. Ascetic and Visionary of the Kiev-Caves Lavra (1998)     
 
Harriet Murav: Holy Foolishness: Dostoevsky’s Novels and the Poetics of Cultural Critique (1993)                 
                                               

 

 

Övrig kristen litteratur, mest uppbyggelselitteratur

Bibeln (1917) 

 

Johann Arndt:
Den sanna kristendomen, del 4; Naturens bok, (1600-t.) Finns att läsa gratis på gammalnorska här, på engelska här

 

Dietrich Bonhoeffer:
Efterföljelse (1937)

 

John Bunyan:
Kristens resa, (1885). Gratis att läsa

 

Challoner, Richard:
The lives of the Fathers of the Eastern Deserts, or, The wonders of God in the wilderness, 1852. Gratis att läsa

Pierre Teilhard de Chardin: 
Hymn of the universe (Innehåller bl.a. Mässa för all jorden) (1961). Gratis att läsa

 

Henry Drummond:
Naturens lagar i andens värld. (1890) Finns att läsa gratis på engelska här

 

Gunnar Edman:
Den stora bejakelsen, (1977)
Grundvattenkällan, (1977)
Ett litet grönt ord, (1985)

 

E.J.Ekman:
Evangelii fullhet och de ändlösa straffen (1903), gratis att läsa

Hjalmar Ekström: 
Den stilla kammaren : brev, (1988)
Den fördolda verkstaden: Själavårdande brev, (2003)
Antoon Geels: Det fördolda livet : mystikern Hjalmar Ekström (1885-1962) - liv och lära (1995)

Jacques Ellul:
The Betrayal of the West.  (1978). Gratis att läsa.
The Humiliation of the Word. (1985). Gratis att läsa.
Money and Power.  (1984). Gratis att läsa
The Technological Bluff.  (1990). Gratis att läsa
The technological society, (1954). Gratis att läsa
The Technological System. (1980).
Violence: Reflections from a Christian Perspective.  (1969). Gratis att läsa
What I Believe. (1989).
The  presence of the kingdom. (1989). Gratis att läsa
To Will and to Do. (1969).

F.W.Farrar:
Mercy and judgment (om universalismen) (1881). Gratis att läsa

 

George Fox:
Läs skrifter av och om honom här, gratis, på engelska
Rufus Jones: The story of George Fox (1919) Gratis att läsa

 

Foxe, John (1516-1587): Fox's book of martyrs : or, a history of the lives, sufferings, and triumphant deaths of many of the primitive as well as Protestant martyrs .. (1846) Gratis att läsa 

Franciscus av Assisi:
(alla följande böcker går att läsa gratis)

The writings of St: Francis of Assisi
Little flowers of St. Francis of Assisi
Thomas of Celano: First and second lives of Saint Francis (medeltida källskrift)
Jacobus de Voragine: The golden Legend: St.Francis (medeltida källskrift)
Life of St: Francis of Assisi, by Paul Sabatier (1919)
The Life and Legends of Saint Francis of Assisi, by Father Candide Chalippe (1917)
Johannes Jörgensen: St. Francis and his brethren (1957)
Johannes Jörgensen: Saint Francis of Assisi A biography (1913)

G.K.Chesterton: St.Francis of Assisi (1923)
Solsången

 

Emil Gustafson:
Samlade skrifter (1929) Gratis att läsa

 

John Wesley Hanson:

Universalism the prevailing doctrine Of The Christian Church During Its First Five Hundred Years. (1899). Gratis att läsa. (var till stor hjälp för mig under min mörka tid Nov. 2011-Juli 2012, där blev jag övertygad om att de flesta kyrkofäderna lärde universalism)

The New Covenant. An accurate translation of the New Testament. (1888) del 1. Gratis att läsa (fantastisk översättning, särskilt med tanke på universalismen, den återger troget ordet "aion", det grekiska ordet för "tidsålder", som så felaktigt översatts med "evighet")

Ulrika Ljungman:
Gud-och intet mer. Levnadsteckningar och brev från den mystika flodbergskretsen. (1984)

 

Thomas a Kempis:
Kristi efterföljelse, (1895). Gratis att läsa

 

Sören Kierkegaard:
(hans skrifter finns alla att läsa gratis på nätet på danska här)
Till Selvprövelse, samtiden anbefalet (1851) Gratis att läsa

C.S. Lewis:
Narnia (1950-1956)

Jonas Lundström:
Jesus-breven. Ett anabaptistiskt sökande efter kristen radikalitet. (2015)

Poul Madsen:
Det gaelder gudsmennesket
Nåde over nåde, (1952)
Galaterbrevet, (1973)

 

Dimitri Meresjkovski:
Tolstojs och Dostojevskis religion.(1906-1907)  Gratis att läsa


Müller, Johannes:
Barnens väsen som paradisets väsen
Bergspredikan tolkad för vår tid, (1922)
Vad Jesus talat, (1914-1916)

 

Harry Månsus:
Vägen hem, (1986) 
Hem i kosmos, (1989)
Den kosmiska katedralen, (1996)
Livet har en framtid, (2001)

Nathan Odenvik:
Lars Ulstadius. En pietismens banérförare i fångenskap för sin tro. (1940)

 

David Petander:

Hulda Nygren: David Petander. Hans liv och förkunnelse. (1960):
Olof Seger: David Petander. En skildring av hans vandringsår.(1929).
Olof Seger: David Petander. Vandrarprästen. (1929)
Sigge Swensson:Vandrarprästen. David Petanders liv och förkunnelse. (1933).
Sigge Swensson: David Petander, vandrarprästen, riksförkunnaren. Brev, anteckningar, förkunnelse.(1952)
Nils Tägt:  David Petander. En svensk Franciscus. (1996)


Sadhu Sundar Singh:
Wisdom of the Sadhu (2007). Gratis att läsa
B.H. Streeter/A.J.Appasamy: The message of Sadhu Sundar Singh, a Study in Mysticism and Practical Religion, (1921). Gratis att läsa
C.F.Andrews: Sadhu Sundar Singh. Personliga minnen, (1934 )Gratis att läsa på engelska

C.O. Rosenius:
Dagliga betraktelser (1897) Gratis att läsa.

 

Viktor Rydberg:
Bibelns lära om Kristus (1904) Gratis att läsa
Till läran om de yttersta tingen.(1904) Gratis att läsa. (Rydbergs försvar för apokatastasisläran, universalismen)

 

Hannah Whitall Smith:
The unselfishness of God and how I discovered it (tre sista kapitlen). (1903) Gratis att läsa (en frikyrklig helgelseförkunnare berättar om sin omvändelse till universalismen)


Maria Suutala: 
Kvinnor och andra djur, (1997)
Kettu luumupuussa, (2004)
Lyckliga kor och kloka människor, (2008)

 

The wisdom of the desert. Sayings from the desert fathers of the fourth Century, (400-talet) Gratis att läsa

LeoTolstoj:
The Kingdom of God is within you. (1894). Gratis att läsa
Religiösa skrifter (1927) (finns på Libris och Stockholms stadsbibliotek)
My religion (1885) Gratis att läsa

N.P. Wetterlund:
Andens lag till den harmageddoniska församlingen I-II (Ny upplaga från 1987, ursprungsupplagan från 1910-1912)
Syndakännedom, Guds barn (1901) och Jesu lära (1902), utgivna under titeln Jesu lära
Uppsatser och tankar (1902)
Ord av Luther (1903)
Guds Vredes Skålar (1913)
De sju domstolarna (1913)
Svar till domprosten Bring (1913)
Guds tempel och hedningarnas förgård (1913)
De två vilddjurstågen i Stockholm (1914)
De tre "fasta" frälsningsorden (1915)
De kristnas världskrig (1915)
Ett brev (1915)
Jultankar om de två budens kärlek (1915)
Vid "Det gyllene altaret" på världskrigets dag (1916)
En prisgivningens världsdom (1916)
Guds trälar, Nu- och nognådens liv och fem onda liv (1917)
Romfaia, svärdet genom Marias själ (1917)
Vid världskrigets slut (1918)
På Sions berg (1918)
Maria Wetterlund (1919)
Sändebrev till vänner 1917-1927 (postumt 1928)
Två kära barndomsminnen, Min moder (1928)

 

 

Pontus Wikner:
Tankar och frågor inför menniskones son, (1872)

 


Litet djuristiskt-anarkoprimitivistiskt bibliotek och litteraturlista

Följande litterära resurser har jag funnit för att vårda om en naturlig andlighet (jag tar inte bloggar med här, de finns i länklistan på min blogg), vissa går att läsa gratis, vissa måste köpas (jag sätter ut i texten vilka texter som är gratis att läsa). Det är de bästa jag vet om, som jag rekommenderar mest:
 
(Som den biblioman jag är måste jag väl hjälpa er på traven! Kom med tips ni också!)
 
 
De centrala tre skattkamrarna av gratis djurisk läsning på nätet:
 
Litteraturlistan i The Anarchist Library: Anti-civ. (ett hundratal titlar, kolla särskilt John Zerzans och Derrick Jensens texter) 
 
Green Anarchy-texter på Internet Archive (58 böcker/texter, bl.a. av Zerzan och Jensen) 
 
Primitivism.com (88 böcker/texter)
 
 
Övrigt:
 
 
Ekofilosofi åt New Age-hållet:
 
David Abram: Becoming Animal: An earthly cosmology (2011)
 
Llewellyn Vaughan-Lee: Spiritual ecology: The cry of the earth (2016)
 
Joanna Macy and Chris Johnstone: Active hope: How to face the mess we´re in without going crazy (2012)
 
Tidskriften "Vargatid. Ett zine för återknytning till Moder Jord", fyra nummer i början av 2000-talet. Gratis att läsa
 
John Michael Greer: The retro future: Looking to the past to reinvent the future (2017)
 
John Michael Greer: Mystery teachings from a living earth: An introduction to spiritual ecology  (2012)
 
Leslie E. Sponsel: Spiritual Ecology. A quiet revolution (2012)
 
Emilie Cajsdotter: Zander och tiden. Samtal med djur. 2002 (Ett försök att tolka djur, fast jag inte tror man kan prata med djur på det där sättet)
 
 
 
Ekoteologi:
 
(säg inte att inte teologerna arbetar hårt! Här finns resurser!)
 
Chief Seattles thoughts (1854) Gratis att läsa
 
Seyyed Hossein Nasr: Man and nature. The spiritual crisis in modern man (1968) Läs den gratis här
 
Matthew Fox: Original Blessing: A Primer in Creation Spirituality (1983)
 
Nils Tägt mfl.: David Petander - en svensk Franciskus. En bok om exemplets makt (1996)
 
Leonardo Boff: Ecology & Liberation: A New Paradigm (Ecology and Justice) (1995)
 
Leonardo Boff: Cry of the Earth, cry of the poor (1997)
 
Leonardo Boff: Toward an Eco-Spirituality (Church at the Crossroad) (2015)
 
Thomas Berry: The Great Work: Our way into the future (2000)
 
Thomas Berry: The Sacred Universe: Earth, Spirituality and Religion in the Twentieth century (2009)
 
Pelle Strindlund och Annika Spalde: Varje varelse ett Guds ord (2005)
 
Ched Myers: The fall (2005) Gratis att läsa
 
Ched Myers: Brief notes on the Genesis creation and fall story (2009) Gratis att läsa
 
Ched Myers: Anarchoprimitivism and the bible  (2005) Gratis att läsa
 
Lars Larsen: Djurisk teologi. Paradisets återkomst (2010) Läs den gratis här.
 
Andy Lewis: Anarchists against civilization: Rewilding, the roots of christian faith. Gratis att läsa 
 
 
 
 
Ekofilosofi:
 
Henry David Thoreau: Walden and on the duty of civil disobedience  Gratis att läsa här
 
Arne Naess: Ecology, Community and Lifestyle: An outline of an ecosophy (1990) Gratis att läsa.
 
Bill Devall: Simple in means, rich in ends. Practicing Deep ecology (1988) Kan lånas som e-bok på Internet Archive
 
Watson, David: Against the megamachine (1997) (Finns delvis att läsa gratis, här)
 
Lemm, Vanessa: Nietzsche´s animal philosophy (2009)
 
Peter Hercules: Liberating the caged human animal. Del 1. Gratis att läsa
 
Paul Kingsnorth/Dougald Hine: The dark mountain manifesto (2009) Gratis att läsa.
 
Jonas Lundström: En förtryckares frihetliga fantasier (2014)
 
Lars Larsen: Åter till det vilda. En uppgörelse med civilisationen (2017). Läs den gratis här. 
 
 
 
Ekoteologi i praktiken: Helig dårskap
 
Kristendomen:
 
Johannes Jörgensen: Den helige Franciskus av Assisi (2004) Kan läsas gratis på engelska här. 
 
Harald Olsen: Pilgrimer i öst. Eremiter och heliga dårar i den rysk-ortodoxa traditionen (2001)
 
Per-Arne Bodin: Skruden och nakenheten. Essäer om Ryssland (2009)
 
Per-Arne Bodin: Language, Canonization and Holy Foolishnes. Studies in Postsoviet Russian Culture and the Orthodox Tradition (= Stockholm Slavic Studies, 38). Stockholm, 2009, 322 sidor. Kan läsas gratis här.
 
Priscilla Hunt and Svitlana Kobets: Holy foolishness in Russia. New Perspectives (2011)
 
Varlaam Novakshonoff: God's Fools: The Lives of the Holy "Fools for Christ" (2017)   
 
Sergey A. Ivanov: Holy Fools in Byzantium and Beyond (Oxford Studies in Byzantium) (2006)                                                                                       
 
Holy Transfiguration Monastery: The Life of Saint Symeon of Emesa, the Fool for Christ (2014)      
 
Catherine Doherty: Urodivoi: Holy Fools (Madonna House Classics)  (Vol 5) (2001)         
 
Vladimir Tsurikov: Hieroschemamonk Feofil: Fool-for-Christ's-Sake. Ascetic and Visionary of the Kiev-Caves Lavra (1998)     
 
Harriet Murav: Holy Foolishness: Dostoevsky’s Novels and the Poetics of Cultural Critique (1993)   
 
 
Andra religioner:  
 
June McDaniel: The madness of the saints: ecstatic religion in Bengal (1989)
 
David DiValerio: The Holy madmen of Tibet (2015)
 
David DiValerio: The life of the Madman of Û (2016)
 
Åke Mokvist: De ovanliga. Människor som går mot strömmen, 2006
 
Åke Mokvist: De ovanliga 2 : Där friheten är viktigare än tryggheten, 2006
                                                                           
                                                                                                                                                                                     
Kollapslitteratur:
 
John Michael Greer: The long descent: A users guide to the end of the industrial age (2008)
 
David Jonstad: Kollaps. Livet vid civilisationens slut (2012) Finns i billig pocketupplaga. 
 
David Jonstad: Jordad. Enklare liv i kollapsens skugga (2016) Finns i billig pocketupplaga. 
 
Richard Heinberg: The End of Growth. Adapting to our new economic reality (2011)
 
 
 
Antropologisk litteratur av intresse:
 
Marshall Sahlins: Stone Age economics (1972)
 
 
Anarkoprimitivistisk (eller sådan som lutar åt det hållet) skönlitteratur
 
(sådana som man antagligen finner i sin stads bibliotek)
 
Carl Jonas Love Almqvist: Drottningens juvelsmycke (1834)
 
Mark Twain: Tom Sawyers äventyr (1876)

Mark Twain: Huckleberry Finns äventyr (1884)
 
Howard Pyle: The merry adventures of Robin Hood (1883)
 
Johanna Spyri: Heidi-böckerna, startande med "Heidi, eller Den lilla schweizerflickan: en berättelse för barn och barnavänner" (översattes 1882)
 
Rudyard Kipling: Djungelboken (1894)
 
Edgar Rice Burroughs: Tarzan-böckerna (från och med 1912)
 
Elin Wägner: Väckarklocka (1941)
 
J.R.R.Tolkien: The Lord of the Rings, Sagan om ringen (1937-1949)
 
Blomberg, Harry: Stackars vår kärlek (modern franciscuslegend), 1948
 
 
Harry Martinson:  Vägen till Klockrike, (1948)
 
Harry Martinson: Aniara, 1956.
 
Harry Martinson: Tuvor, dikter 1973
 
Harry Martinson: Vildbuketten. Naturlyrik i urval (1974)
 
Titti Spaltro och Lars Larsen: Naturens återkomst (dikter) (2018)

RSS 2.0