Civilisationen har börjat tära på sitt eget fett

Vi lever i peak oil nu. Det är ganska uppenbart. Enligt mig är det största beviset för det den kanadensiska oljesandsutvinningen, ett otroligt dyrt sätt att vaska fram olja, som täcker ett område på över 500 km2, med över 136 kvadratkilometer dammar med giftigt avfallsvatten. Detta tyder på en oerhörd desperation. Utan denna oljesand samt "fracking", skifferoljan, skulle den globala ekonomin kollapsa. Men fracking och oljesanden är så dyra sätt att utvinna olja att jag har börjat undra om inte civilisationen har börjat tära på sitt eget fett, "tära på kapitalet".
 
Fracking och oljesand har nämligen mycket låga EROEI (energy returned on energy invested). För att en ernergisort skall kunna driva en civilisation krävs en rätt bra EROEI (ungefär 10:1). I början av oljeutvinningens historia hade dock oljan 100:1 i EROEI. Fracking och oljesand har runt 5:1 i EROEI. Dvs. det krävs en tunna olja för att utvinna fem tunnor olja. Enligt vissa forskare har fracking så låg EROEI som 2:1, och andra säger att EROEI för fracking är t.o.m negativ!
 
Oljesand och fracking är ofantligt ohållbara sätt att utvinna olja, för de tär på civilisationen, de innebär att civilisationen äter av sitt eget fett. Och de har skapat gigantiska investeringsbubblor. De är helt enkelt inte ekonomiskt lönsamma. De kan inte hålla många decennier till.
 
Men det är just denna situation peak-oil-rörelsen har förutspått, det är detta som det innebär att leva i peak oil, när den billiga oljan börjar vara slut. Det är att vi i hela tiden större grad måste gå över till ickelönsam, otroligt dyr olja, högt hängande frukter på energiträdet, efter att de lågt hängande frukterna börjar vara plockade.
 
Det kommer att komma en punkt, då civilisationen har slut på fettet, och börjar tära på sina muskler. Då är inte kollapsen långt borta. Kollapsar den globala ekonomin, då kommer vi inte att ha råd att utvinna oljesanden och skifferoljan. Dessa kräver nämligen en energibuffert som vi just och just har nu (vi har visserligen stora oljereserver, men all den olja vi lyckas pumpa upp konsumeras av civilisationen, lite blir över som buffert). Oljesanden och skifferoljan kräver nämligen såna ofantliga mängder energi för att gå runt. Men genast när vi inte har denna energibuffert, så kan de inte längre fortsätta. Och då inställs alla nya investeringar i okonventionell olja, i oljesand, skifferolja, djuphavsolja, olja från kol osv.
 
Desto längre vi skjuter upp oljetoppskollapsen, desto snabbare och större blir den när den slutligen kommer. Det blir som en bubbla, vars bristning blir större desto större den har blåsts upp.
 
Vår energibuffert minskar nu hela tiden. Vi hittar allt mindre och mindre ny olja. Klimatmagasinet Effekt skriver i sitt fjärde nummer i år följande: "Det amerikanska energiorganet EIA, har beräknat att industrin kommer att hitta 8,5 miljarder fat om året under 2010-talet. Men förra året upptäcktes 2,7 miljarder fat och hittills i år (september, min anm.) har endast 0,74 miljarder fat upptäckts." Det är värt att anmärka här att världen använder 33 miljarder fat olja per år. Härav min tes att civilisationen har börjat tära på sitt eget fett. Världens oljereserver kan liknas vid fettet på en människa, och fynden av ny olja kan liknas vid människans matintag. För att fett skall kunna uppehållas och bildas, måste vi ha ny mat hela tiden, annars börjar vi tära på fettet. Just så är det med oljeproduktionen. Hittar vi inte lika mycket ny olja som vi använder varje år, då börjar vi tära på våra reserver. Och när reserverna är slut eller har blivit för dyra att utvinna, då börjar vi tära på våra muskler, själva infrastrukturen i civilisationen, och då är det snart kört. Vi har ännu en tid på oss att förbereda oss för kollapsen (om vi inte väljer avvecklingens väg), men den börjar skymta nu i fjärran.
 
David Jonstad skriver i boken "Kollaps. Livet vid civilisationens slut" (Ordfront 2012) följande: "Sedan början av 1980-talet har världens oljedrivna ekonomier varje år förbrukat mer olja än vad bolagen har funnit ny."
 
Här är en artikel som på ett silverklart sätt förklarar varför det är kört.
 
Samma blogg som har ovanstående artikel har en text som enkelt belyser vad det är att tära på sitt eget fett, tära på kapitalet: "...ett 1 miljoner kronor tjockt bankkonto (som) ger 10% i ränta. Alla medborgare inbillar sig att de lever på räntan när de konsumerar 100.000kr per år, och att detta kommer fortsätta för evigt då den där miljonen alltid finns kvar på kontot. Tyvärr är verkligheten sådan att vi endast får 1% i ränta och att de resterande 90.000kr dras ifrån vårt sparkapital. Myten om vår fantastiska civilisation går att upprätthålla genom att plocka ut 100.000kr om året tills den dagen kommer då bankkontot är tomt. Då får vi inte längre någon ränta, och har inte heller några sparpengar att ta av." (från detta viktiga inlägg, jag håller dock inte med författaren i slutklämmen där han verkar antyda att det är för sent att ta vårt ansvar för miljön, att slutresultatet blir detsamma i alla fall. Jag tror istället att varje ekogärning har betydelse genom att kanske några fler icke-mänskliga arter kan överleva mänskligheten om vi ger allt i kampen, och kanske Moder Jord kan återhämta sig efter att vi dött ut om vi ger allt)

Kommentarer
Postat av: Einar

Hej!

Det finns ofantliga mängder billig lättutvunnen olja framförallt i Mellanöstern, så mycket olja att det finns beräkningar som tyder på att all denna olja aldrig kommer att kunna utvinnas med de begränsningar av oljeförbränningen som klimatavtalen sätter. Detta är en av anledning till det priskrig som har rått i snart två år. Oljeproducenterna som sitter på den billiga oljan i Mellanöstern vill försäkra sig om att kunna sälja av sina oljetillgångar innan tillgångarna blir värdelösa för att människan går över till andra sätt att utvinna energi. Nu har OPEC enats om en begränsning av utvinningen, men fortfarande ligger oljepriset på hälften av vad det låg på för 2 år sedan. Och det är osäkert om produktionsbegränsningen kommer att hålla. Det finns idag ingen brist på olja. Istället översvämmas marknaden av olja, som kräver produktionsbegränsning för att oljepriset inte skall kollapsa. Mycket tyder på att en stor del av världens oljefyndigheter aldrig kommer att utvinnas innan oljan blir ute. Denna vetskap stressar de länder som sitter på stora oljetillgångar. De riskerar statsbankrutt.

/Einar

Svar: Jag vill också svara på din senaste kommentar på min blogg: "Men Einar, hur förklarar du då den gigantiska oljesandsutvinningen i Kanada, samt det faktum att vi idag finner mycket lite ny olja, mycket mindre än vi förbrukar varje år? Hade vi haft tillräckligt med billig lättvunnen olja, skulle vi aldrig gå till så svindyra och miljöförstörande oljeprojekt som oljesanden och fracking."
Lars William Larsen

2016-12-07 @ 09:21:01
Postat av: Einar

Hej!

Det finns ofantliga mängder billig lättutvunnen olja framförallt i Mellanöstern, så mycket olja att det finns beräkningar som tyder på att all denna olja aldrig kommer att kunna utvinnas med de begränsningar av oljeförbränningen som klimatavtalen sätter. Detta är en av anledning till det priskrig som har rått i snart två år. Oljeproducenterna som sitter på den billiga oljan i Mellanöstern vill försäkra sig om att kunna sälja av sina oljetillgångar innan tillgångarna blir värdelösa för att människan går över till andra sätt att utvinna energi. Nu har OPEC enats om en begränsning av utvinningen, men fortfarande ligger oljepriset på hälften av vad det låg på för 2 år sedan. Och det är osäkert om produktionsbegränsningen kommer att hålla. Det finns idag ingen brist på olja. Istället översvämmas marknaden av olja, som kräver produktionsbegränsning för att oljepriset inte skall kollapsa. Mycket tyder på att en stor del av världens oljefyndigheter aldrig kommer att utvinnas innan oljan blir ute. Denna vetskap stressar de länder som sitter på stora oljetillgångar. De riskerar statsbankrutt.

/Einar

Svar: Men Einar, hur förklarar du då den gigantiska oljesandsutvinningen i Kanada, samt det faktum att vi idag finner mycket lite ny olja, mycket mindre än vi förbrukar varje år? Hade vi haft tillräckligt med billig lättvunnen olja, skulle vi aldrig gå till så svindyra oljeprojekt som oljesanden och fracking.
Lars William Larsen

2016-12-07 @ 09:21:18
Postat av: Lars Larsen

Men Einar, hur förklarar du då den gigantiska oljesandsutvinningen i Kanada, samt det faktum att vi idag finner mycket lite ny olja, mycket mindre än vi förbrukar varje år? Hade vi haft tillräckligt med billig lättvunnen olja, skulle vi aldrig gå till så svindyra och miljöförstörande oljeprojekt som oljesanden och fracking."

2016-12-07 @ 15:47:57
Postat av: Titti

Ja, nu blir jag lite konfunderad...kan det ligga ngn sanning i det Einar säger...? eller är det bara ett knep som Oljebolagen använder, för att hålla oss lugna och få oss att tro, att det finns mycket olja kvar...?vilken källa ska man tro på? Vad/vem ska man lita på? tacksam för svar...

2016-12-07 @ 18:03:29
Postat av: Einar

Hej!

Oljepriserna har varit extremt högt uppdrivna för några år med toppar på över 120 dollar per fat. Dessa priser var framförallt drivna av Kinas höga tillväxt. Dessa priser gjorde det lönsamt att utvinna schifferolja in Nordamerika. När efterfråga sjönk och världens största oljeproducent Saudarabien av billig olja underlät att sänka produktionen, så störtdök oljepriset. Hade rått någon brist på olja hade en sådat prisras inte varit möjligt. Saudarabien önskade också genom att dumpa priset på olja slå ut producenter av dyrare olja, framförallt shifferoljeproducenter. Oljepriset har varit nere kring 30 dollar fatet, alltså en fjärdedel av toppriset för bara drygt 2 år sedan. Nu har oljepriset gått upp till drygt 50 dollar fatet, framförallt på grund av OPEC:s produktionstak. Detta pris mindre än hälften av priset för 2 år sedan. Att Saudarabien med fler producenter vräker ut olja på marknaden är för att de inser att de omöjligt kan sälja ut alla olja de har om klimatavtalen skall fullföljas. De finns mer olja än vi kan förbränna! Och alternativen är på väg. Ingen vill sitta med Svarte Peter, det vill säga värdelösa oljetillgångar.

Svar: Hej Einar! Jag har lagt till lite text i ovanstående blogginlägg sedan du först kommenterade, för att förtydliga vad jag menar med att civilisationen tär på sitt eget fett. Jag har aldrig sagt att vi har brist på olja. Vi har otroligt stora reserver. Men dessa reserver är just vårt fett, vårt sparkapital. Under stora delar av 1900-talet har vi hittat långt mer olja än vi har konsumerat, således expanderande våra reserver, så att civilisationen har blivit fet. Att tära på sitt fett kan gå en tid, men på lång sikt är det inte hållbart, vi måste hitta lika mycket som vi förbrukar, vilket vi inte gör nu, och vilket vi aldrig mer kommer att göra. Därför menar jag att civilisationen är dödsdömd (vilket den ändå är, om inte Peak Oil fanns, p.g.a. klimatförändringarna). Och jag tror vi kommer att överkonsumera olja så länge det går, jag tror inte civilisationen kommer att som helhet ta klimatförändringarna på verkligt allvar. Vi kommer att överkonsumera olja tills den blir för dyr att utvinna, och oljeproduktionen börja sjunka på andra sidan av Peak Oil, som gör att civilisationen kollapsar. Vi kommer aldrig få slut på olja, däremot kommer vi aldrig att ha råd att utvinna all skifferolja och oljesand som finns, och oljeproduktionen kommer att börja sjunka under detta decennium eller senast under nästa. Detta tål inte civilisationen, som kräver ständigt mer energi för att den ekonomiska tillväxten ska hållas vid liv. Och växer inte ekonomin, kollapsar den, p.g.a. hur ekonomin fungerar.
Lars William Larsen

2016-12-07 @ 21:39:50
Postat av: Einar

Hej Lars!

På den här sidan kan du följa oljepriset sekund för sekund: https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/varlden/karta.html

/Einar

2016-12-07 @ 22:00:04

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0